My Great Web page

יום שישי, 22 בפברואר 2013

דבר תורה לפורים - הרב יאשיהו יוסף פינטו שליט"א

דבר תורה על פורים
לאחי ורעי ה' עליהם יחיו
 יש בליבנו שמחה מרובה, בעזרת ה' יתברך ביום חמישי נהיה כולנו יחד, כאיש אחד בלב אחד, בהיכל הישיבה הקדושה שובה ישראל באשדוד ונתחזק ונקבל על עצמו קבלות בדרך ה', הדור קיבלוה בימי אחשורוש, זה זמן מיוחד לקבלות חדשות בתורה וביראת שמים ובעבודת ה'.
 הנה אמרו חז"ל אסתר סוף כל הניסים וכשנתעמק ונתבונן נמצא דבר של פלא גדול בכל הניסים אשר ראינו אצל אבותינו, קריעת ים סוף, יציאת מצרים, המן ארבעים שנה, בארה של מרים, מלחמת סנחריב וכו' וכו', ראינו ניסים ברורים, פרעה הרשע נענש הדברים היו גלויים בלי עליות ומורדות. אך בכל העניין של פורים רואים רגעים של תקוה, רגעים של חרדה, רגעים של שמחה, רגעים של יאוש, אין דברים ברורים ומוכרעים בפעם אחת.
 ונתעמק לבאר הדברים המדרשים מביאים: המן ומרדכי היו מקורבים מאוד למלך עם הערכה למרדכי מיושב, נבון, חכם וכו' והנה פתאום מרדכי יורד והמן מתקרב מאוד הביטחון של היהודים יורד בממלכה, אך פתאום שוב חוזרת התקוה המלך מוציא להורג את זרש אשתו ואסתר ממשפחת מרדכי יהודיה נלקחת לבית המלך להיות מלכה הביטחון של היהודים חוזר אליהם, הנה אחותנו בתנו בבית המלך המלכה, והצפיות והתקוות גדולות. עוברים ימים, שבועות ובני ישראל שומעים שבכלל אסתר לא גילתה את עמה ואת מולדתה והמלך בכלל לא יודע על יהדותה, שוב הביטחון יורד לעם ישראל והדברים מחמירים המן מתחזק בבית המלך נהיה מהבחירים והחשובים ושנאתו ליהודים ידועה ורדיפתו ליהודים מורגשת, עם ישראל נופל ליאוש חמור מאוד.
 בתוך כל הצער הזה מרדכי היהודי שומע בגתן ותרש מתכננים להרוג את המלך, מרדכי מציל את המלך דבר זה מחזק את העם היהודי בבית המלך ושוב מחזק את התקוה של היהודים ואת ביטחונם.
 אך בני ישראל שוב שומעים שמועות על מזימות קשות שהמן וזרש זוממים על עם ישראל, פחד ואימה וחרדה והמצב מתדרדר הידיעה על הגזירה לאבד וכו' את כל היהודים, מרדכי גוזר תענית, אסתר מכינה סעודה לאחשורוש והמן, בני ישראל בטוחים שהנה אחותם תצילם בסעודה הראשונה תדבר בפני המלך, אך שוב יאוש אסתר בסעודה הראשונה לא אומרת מאומה. אחרי כל כך קושי של עליות ומורדות באה הישועה הגדולה לעם ישראל וזה אסתר סוף כל הניסים, עד אסתר המלכה הניסים היו ברורים קריעת ים סוף, מלחמת סנחריב וכו', אך מאסתר המלכה גם הישועות הם בעליות ומורדות, רגעים של תקוה, רגעים של יאוש, רגעים של שמחה, רגעים של עצבות, אך מי שיראת ה' מול עיניו יודע לראות את האמת ולדעת את כל המגילה שהיא מלאה בעליות ומורדות.
 וכך חיינו בדור הזה חיים של עליות ומורדות וגם שנמצאים ברגעים למטה בעוד ימים, רגעים, שבועות ההמשך יבוא והתקוה והישועה תהיה עמנו.
 כך אנו רואים בשנים האחרונות את כל התלאה ויודעים שבאחרית, בסוף כל המסע הארוך הזה הישועה תהיה על קרקע בטוחה ויציבה
 וזה החודש שממנו צומחות הישועות הגדולות.
 ה' עוז לעמו יתן. ה' יברך את עמו בשלום.

שמחה של מצוה

שמחה של מצוה
לאחי ורעי היקרים ה' עליהם יחיו ונזכה כולנו לישועות גדולות והצלחה מרובה:
הנה ימים אלו ימים אשר האמת נעדרת בהם וככל שהימים עוברים המלחמה עם היצר הרע בענייני אמונה קשים ביותר, אך עלינו לדעת שזו המלחמה של הדור האחרון לפני ביאת משיח צדקנו, דברים אשר מקשים על האמונה אך האדם צריך להתחזק באמונה בכל כוחו ולהתעלות על כל הרוחות הרעות אשר מנשבות בעולם ולתת מבטחו ויהבו על ה' ולילך בגדר של תמים תהיה עם ה' אלוקיךולעבוד את הקב"ה בשמחה.
וידוע כי השמחה האמיתית היא רק שמחה של מצוה ואותיות שמחה בשינוי הם "חמישה" ואמרו חז"ל השמחה היא רק על ידי חמישה חומשי תורה, השמחה האמיתית היא רק על ידי תורתנו הקדושה וכל עוד אין באדם שלמות בנפש ונפשו פגומה בדרכים ומעשים רעים לעולם לא תהיה השמחה אמיתית בליבו.
וזה מה שאמר דוד המלך: "שובי נפשי למנוחיכי כי ה' גמל עליכי", מתי הנפש שבה למנוחה מכל צרה ומכל צער ומצוקה ומכל מכאוב, רק כאשר היא שבה אל הקב"ה למנוחיכי, אך אם הנפש רחוקה מהקב"ה אין האדם יכול להרגיש שלמות בנפש ומרגיש ריקנות וחוסר שמחה בנפשו ואז נכנס לעצבות.
וידוע שאין דבר קשה מן העצבות ובעצבות אי אפשר להגיע לשום מעלה ולשום ברכה ולשום השגה וידוע שאין מידה קשה מן העצבות אשר מורידה הברכה ומורידה את האדם לבאר שחת. אך אם האדם נמצא בזמן קשה עצבות אסורה, מרירות מותרת דעל ידי מרירות האדם אוסף כוחות ותעצומות נפש לעלות ולהתעלות ולצאת מן המצבים הקשים והרעים.
וכאשר יהיה האדם שלם בנפשו יוכל למשוך עליו ברכה מהקב"ה. והנה דוד המלך אמר בתהלים: "כאיל תערוג על אפיקי כמים כן נפשי תערוג אליך אלוקים".
הנה אמרו חז"ל: האיל חיה אשר מידת חסידות יש בה וכאשר ישנם שנים של בצורת ואין מים לשתות מתאספים החיות אצל האיל והאיל בוכה להקב"ה ומבקש עבור כל החיות מים.
והנה אם איל כך נוהג שאין לו יצר הטוב קל וחומר האדם חייב להאמין אמונה שלמה ולשים את כל יהבו על הקב"ה ולהיות בשמחה גדולה בכל אשר יתן לו ה'.
אך היסוד הראשון בשמחה גדולה והשמחה צריכה להיות שמחה אמיתית לא על ידי יין, משום שכשנדקדק בפסוק "כן נפשי", "כן" כמניין יין ועומק הדברים עם אמונה "וכן" כיין, אך יין של שמחה אמיתית אשר מגיעה מכוח "שובי נפשי למנוחיכי". וכך הישועה וההצלחה באים לאדם.
וברכת ה' היא תעשיר ולא תוסיף עצב עימה.
יום חמישי, 21 בפברואר 2013

טיפשיק - טיפים באופנהאין כללים נוקשים באופנה, אבל יש כמה כללים בסיסיים שכדאי להקפיד עליהם
דאגי שבגדייך יהיו נקיים ומסודרים
תמיד לבשי בגדים במידה שלך
אל תשתוללי עם טרנדים


דאגי שבגדייך יהיו נקיים ומסודרים: גם אם את רוצה לוק "זרוק" או 
"גראנג'" בגדים מלוכלכים ומסריחים הם לא רעיון טוב. כבסי את בגדייך לפי הוראות היצרן כשאת מקפידה להפריד צבעים כהים מבהירים, שולחת בגדים לניקוי יבש אם דרוש, מגהצת אם צריך, מצחצחת את נעלייך ותופרת מכפלות שנפרמו וכפתורים שנתלשו. גם אם לא תהפכי למתלבשת הסטייליסטית ביותר, לפחות תראי מסודרת ומתוחזקת, וגם אמא שלך תהיה גאה בך.
תמיד לבשי בגדים במידה שלך: שמעת על סנדרום הציצי הכפול? לא שמעת? זה מה שקורה שאשה לובשת חזיה שקטנה עליה מה שגורם לציצי לברוח ולגלוש מלמעלה בגבעה נוספת. בגדים שלא במידה נכונה הם טעות אופנה רצינית – מכנסיים ארוכים מדי, חולצות קטנות מדי, ג'קטים שהשרוולים נעצרים אי שם מתחת למרפק. קני בגדים שמתאימים לך, גם אם המידה שאת רגילה ללבוש היא אחת פחות. מידות הבגדים משתנות מיצרן ליצרן אז המבחן האמיתי הוא לא המידה שרשומה על התווית, המבחן האמיתי הוא איך שהבגד יושב לך על הגוף. חזרי אחרי: יושב טוב, יושב טוב, יושב טוב...
לא להשתולל עם טרנדים: נניח שהדפס מנומר זה "אין". האם כדי להראות שיקית את תרוצי לקנות כובע, חולצה, חצאית, תיק ונעליים כולם בהדפס מנומר? טעות!!!!! שלבי טרנדים במראה שלך, אבל מראה אחד מכף רגל ועד ראש לא יראה טוב. כמו כן אל תצמדי לסגנון אחד בלבד. מכנסי דגמ"ח הם סבבה, אבל לא אם זה הסגנון היחיד של מכנסיים אצלך בארון.


חלק ב:
צפייה באנשים
גם מי שמאותגר אופנתית יכול לזהות לוק מזעזע כשנתקל בו. תפשי לך פינת תצפית בבית קפה, בקניון, ברכבת או בכל מקום אחר והתבונני בעוברים ושבים. מצאת מישהו שלדעתך לבוש טוב? נסי לנתח מה יש בלבוש שלו או שלה שמושך אותך? שימי לב לפרטים – הגזרה שהיא לובשת, הבד שהוא לובש, הצבע, השכבות, התכשיטים...אם את ממש נועזת גשי לזר האופנתי ושאלי אותו איפה הוא רכש פריט ספציפי. רוב האנשים יקבלו התענינות בהם כמחמאה וישמחו לגלות לכם את המקורות שלהם. אולי גם יזמינו אתכם לכוס קפה...
קריאת מגזינים
מגזינים של אופנה, וגם מגזינים לנוער, לנשים ולגברים סוקרים עבורכם את הצבעים, הטרנדים והגזרות הנכונות וגם מספקים מידע איפה ניתן לרכוש פריטים אופנתיים וגם נותנים טיפים מעשיים איך ללבוש את האופנות החדשות. כדאי גם להציץ במגזינים מחו"ל איפה שמרכזי האופנה מרוכזים ולא להסתפק בחדשות המקומיות.
צפייה בטלויזיה
מי היה מאמין שתקבלו המלצה לצפייה בטלויזיה? יש ערוצים שמוקדשים לאופנה כמו FTV, יש תוכניות שמוקדשות לאופנה כמו "המהפך" ו"משהו ללבוש" אבל האופנה העיקרית שכדאי לשים אליה לב מתרחשת בוידאו קליפים ב MTV ובתוכניות שמיועדות לקהל צעיר – כמו באפי ציידת הערפדים, חברים, המורדים ודאוסון'ס קריק. חולצה שכריסטינה אגילרה תלבש באחד הקליפים שלה תשמש השראה להרבה חיקויים, והרבה מאוד מחשבה מוקדשת לביגוד של השחקנים בתוכניות הטלויזיה. תראו מה קרה לסקס והעיר הגדולה ואיך צפינו בתוכנית רק בשביל לדסקס אחר כך מה קארי לבשה.
גלישה באינטרנט
האינטרנט הוא מקור עצום למידע מכל הסוגים – מאיך להכין פצצות ועד איך להתלבש כמו פצצה. ברשת תמצאו מגזיני אופנה מישראל – כמו בוטיק ומהעולם – כמו ווג, אל וקוסמופוליטן. . באינטרנט גם תמצאו תמונות מתצוגות אופנה, מידע על הטרנדים החדשים, מעצבים צעירים שלא מופיעים במגזינים, אופנה מכל העולם. פשוט לגלוש ולגלות דברים מדהימים


חלק ג:
אגן רחב
הסיטי תשומת לב מאזור האגן בכך שתלבשי בגדים בצבע אחיד ועמוק בפלג גוף תחתון, וצבעים בהירים או עליזים בחלק עליון. חולצות חושפות כתפיים הן גם סקסיות, וגם יסיטו את תשומת הלב מהאגן. לבשי מכנסיים מתרחבים ברגל ומכנסיים בגזרה רפויה. התרחקי מבגדים מרובי כיסים או משופעי קישוטים ופריטים מיותרים בקו האגן. אמרי לא לחצאיות ישרות, במקומם לכי על חצאיות מתרחבות בגזרת A. ושלא נשכח – תברחי מכפלים כמו מאש!
חזה קטן
להראות קצת יותר שופעת בחזה, לבשי חולצות עם קישוטים או כיסים בקו החזה. שכבות זה עוד אופציה שבאה בחשבון: נסי גופיה קטנה מתחת לסודר קיצי או חולצת כפתורים. גם חולצות נשפכות ורחבות הן אופציה מצוינת, רק לא כאילו עם מפתח צואר עמוק.
חזה גדול
מדי שופעת? נסי מפתחי צואר פתוחים כגון חולצות V או סירה עמוקה. אל תלבשי חולצות צמודות מדי, וגם לא הדפסים גדולים. בנוגע לשרוולים – עדיף שרוולים ארוכים או עד המרפק על פני שרוול קצר.
כתפיים רחבות
אם יש לך כתפיים רחבות וחסונות התרחקי מכריות בכתפיים (ממילא זה לא אופנתי), צוארוני סירה, פסים אופקיים ושרוולים נפוחים. נסי צוארוני V שמסיטים את העין מהאיזור הבעייתי.
בטן / מותניים רחבות
אל תלבשי בגדים שנצמדים בקו המתניים ואל תסדרי את החולצה לתוך המכנסיים או החצאית. כמו כן לא מומלץ לך ללבוש חצאיות ישרות או בדים שנצמדים לבטן. בחירות מוצלחות יותר הן שמלות בגזרת "פרינסס" (קו מתניים גבוה – מתחת לחזה) וחצאיות A.
נמוכה
אם את קטנטונת, אבל רוצה להראות גבוהה יותר, את צריכה ללבוש חצאיות קצרות ומכנסי 3/4 או 7/8. אל תלבשי דוגמאות רועשות וצעקניות מדי. אל תלבשי מכנסיים עם מנג'ט ברגל ואל "תחתכי" את הגוף עם גושי צבע בצבעים מנוגדים. גם לא מומלץ לך ללבוש בגדים שגדולים ממידתך או גזרות נפוחות כמו מעילי טייסים. בגדים עם פסי אורך, וכן בגדים ממשפחת גוונים אחת יאריכו אותך. רוב הבגדים יתאימו לך, העיקר שהם בפרופורציות נכונות.
גבוהה
ישרי את הגב ועמדי זקוף! אם את בכל זאת חושבת שאת בולטת בשטח ולא נח לך עם זה, לבשי פסים אופקיים, בגדים עם דוגמאות וטקסטורות וחצאיות מעבר לברך או מתרחבות. גם חצאיות קצרות יעבדו יופי, בייחוד עם מגפיים באורך הברך.
עגלגלה
יש אמת באמירה "שחור זה מרזה". בצבעים כהים ועמוקים תראי רזה יותר אבל זה לא אומר שאסור לך להתקרב לצבעים בהירים או עליזים. מאוד לא מומלץ ללבוש דוגמאות גדולות ורעשניות ולא בגדי "אוהל" שרק מדגישות את מה שרצית להסתיר. תופתעי לטובה מבגדים שתפורים למידה שלך, אפילו מראה מחויט שנצמד בעדינות למקומות הנכונים – אבל לא נצמד מדי.


חלק ד:
אני חילקתי את הצבעים השונים לפי הקטגוריות הבאות: עמוק, בהיר, עז, עמום, חם וקר.
עמוק: (צבעים חזקים)
שיער: שחור-כהה, חום כהה, ערמוני
עיניים: חום כהה, חום-שחור, חום-ירקרק, ירוק עשיר, זית
עור: בז', זית, ברונזה
צבעים מומלצים: בינוניים עד כהים כמו כחול כהה, חום עמוק, כחול, סגול, אפור פחם, ירוק ספיר, מהוגוני.

בהיר: (צבעים בהירים ועדינים)
שיער: בלונד בהיר עד כהה, בלונד פנינה, בלונד זהוב
עיניים: כחול, כחול ירוק, ירוק, כחול ים
עור: שנהב בהיר עד בז' בהיר, ורוד, אפרסק
צבעים מומלצים: גוונים בינוניים עד בהירים, כאילו שלא חמים ולא קרים מדי כמו כחול מעושן, כחול-ירוק, טורקיז, חום קקאו, תכלת עד כחול בינוני, ורוד-כתום בהיר עד בינוני.

עז: (ניגוד צבעים בין צבע השיער לגון העור)
שיער: חום-פנינה בינוני עד כהה, חום זהוב, שחור
עיניים: כחול עז, כחול שקוף, כחול-ירוק, טורקיז, אפור פלדה, חום-ירקרק בהיר
עור: שנהב בהיר, חרסינה, בז', עור שקוף
צבעים מומלצים: צבעים יסוד חזקים כמו אדום, ירוק וכחול. כחול ים, סגול רויאל, ורוד חזק, לילך בהיר מעושן.

עמום: (מראה נייטרלי)
שיער: שטני בינוני עד בלונד אפרפר כהה
עיניים: ירוק-אפור, ירוק-חום, חום-ירוק, חום, ירוק כהה
עור: שנהב, בז', ברונזה, זהוב. נטיה לנמשים או סומק טבעי
צבעים מומלצים: צבעים רכים, מעורבים, לא חמים ולא קרים מדי כמו חום-ורדרד, כחול-ירוק, ורוד סלמון, חלודה, אדום אבטיח, ירוק בינוני, ורוד חמים.

חם (מראה זהוב)
שיער: בלונד בינוני או חום עם גווני שמש, זהב או אדום.
עיניים: ירוק חמים, חום ירקרק, חום, טופז, כחול-ירוק או אפור.
עור: בז' זהוב, שנהב, ברונזה. יתכן נמשים.
צבעים מומלצים: צבעים שיש בהם גון זהב כמו אפרסק, בז', צהוב, אדום חם, חום זהב, קאמל, ירוק-זהב.

קריר (קריר אבל רך)
שיער: חום שטני אפרפר
עיניים: חום ורוד קריר, חום-אפרפר או אפור-כחול
עור: בז' קריר, בז' ורדרד, ורדרד
צבעים מומלצים: אילו שיש בהם גון אפור או כחול כמו סגול שזיף, לבנדר, בורדו, ורוד, כחול-ירוק, אפור.
תזכרו שצבעים מסוימים כמו שחור, לבן, ואפור, וכן צבעי היסוד כחול, אדום וירוק הם צבעים "אוניברסליים" שיתאימו לכולם. חשוב גם לשחק עם צבעים ולא להרגיש מוגבלים לקבוצת צבעים אחת. והכי חשוב ללבוש צבעים שנוח לכם בהם, וכדאי גם לשאול חברים מה הצבעים שלדעתם הולמים אתכם ביותר.


חלק ה:
רכשי פריטים בסיסיים
בלי קשר לסגנון שאת מאמצת, תמיד טוב שיהיו לך כמה בגדים "בייסיק" שיהוו בסיס למלתחה. כולם שמעו ודאי על "השמלה השחורה הקטנה", נכון? קני אחד. בשילוב אביזרים מתאימים תוכלו לצלוח בעזרתה בכבוד ברית מילה, הלוויה, ראיון עבודה, ארוחת ערב חגיגית ובליינד דייט קטסטרופלי – ביום אחד! כנ"ל לגבי מכנסיים שחורות ומחמיאות, חולצת כפתורים לבנה או קרדיגן כהה.
ערבב ולבש
לא כולנו יכולים להרשות לעצמנו לרכוש את כל המלתחה בחנויות מעצבים. חשוב יותר להיות יצירתיים בבנית מלתחה. לבשי גופיה לבנה פשוטה שקנית בשוק עם חצאית מעצבים. חפשי בחנויות עודפים ובחנויות יד שניה חולצות טי קיטשיות, מעילי חורף מיוחדים ומכנסי ספורט רטרו אופנתיות. קני בגדים במכירות סוף עונה.
תני ביטוי לתחומי התענינות שלך
הלוק שלך צריך לבטא מי את ומה מדליק אותך. אם את חברה בלהקה, תני ביטוי לצד הפרוע שלך ע"י צמידי עור או חגורת ניטים או קריסטלים. אם את תולעת ספרים, נסי משקפי קרן גזעיות.Express yourself! גם את הלבוש הפשוט ביותר אפשר לשדרג בעזרת אביזרים. גרביוני רשת או גרביוני פסים יהפכו חולצה וחצאית פשוטות לתלבושת רוקרית מתוחכמת. ארנק רקום, צעיף מיוחד או שרשרת מרשימה יהפכו לוק משמים למדליק. שימי לב ותראי שהרבה מעבודת הסטייליסט הוא בבחירת האביזרים הנכונים. לא צריך להתפרע, לפעמים אביזר אחד יעשה את כל העבודה.
זכרי! האביזר המנצח הוא בטחון עצמי. אם את חושבת שאת נראית טוב, את תשדרי את זה, וכך תיראי בעיני הזולת. בכלל, אנחנו ממליצים לך לעמוד מול המראה ולחזור על המנטרה: "אני סקסית! אני מטריפה! אני חכמה!" 
ועכשיו... רוצי לגהץ ת'כרטיס!
 לקוח מפורום אופנה , יופי ואסתטיקה באתר פרש
http://www.fresh.co.il

יום רביעי, 20 בפברואר 2013

מכירות אופנה לדתיות


ערב משובח. מותר לפרסם פה ארוע? אם לא - תמחקו וסליחה מראש...

יש מסיבה, לא תבואו? ואם על הדרך גם תתרמו תכשיט ישן, לא כדאי?
בעוד שבוע זה קורה - מסיבת התכשיטים אצלי בבית (ולא בחנות).
בואו למסיבה עם תכשיט ישן שיועבר לתרומה וקבלו תמורתו 15% הנחה ברכישת תכשיט חדש בעיצובי.
מובטחים כיבוד, קפה, מוסיקה, הרבה נשים מקסימות וכמובן- המון תכשיטים יפים בהנחה מיוחדת!
במסיבה ניתן יהיה לשלם במזומן ואשראי.
פרטים נוספים כאן: https://www.facebook.com/events/218780178246906/?ref=14
להת'
עידית

יום שלישי, 5 בפברואר 2013

מכירות אופנה לדתיותפתיחה חגיגית לסטודיו תכשיט ובגד משנכנס אדר מרבים בשמחה


  • לשם 12 מרח' היסמין ישר עד מבוא יערה שמאלה (בחניה )., 9080500 Mevasseret Ziyyon, Yerushalayim, Israel
  • מכירת פרטי וינטאג',אקססורייז,תכשיטים ועוד..
    לפרטים: 0547979133 - איריס.

יום שני, 4 בפברואר 2013

יהלומים מהבורסה


בהזדמנות ! נערכת תצוגה ומכירה  מיוחדת תכשיטי זהב יהלומים ישר מהבורסה ביום שלישי 5.02.13 כה בשבט בבני ברק רבי עקיבא 32 משעה 12 : לפרטים 0543450125

שפתון

אופנת סרוגות