My Great Web page

יום חמישי, 27 בספטמבר 2012

מטפחות מעוצבות

                                          

אופנה דתית מכירות


יום שני, 24 בספטמבר 2012

גמר חתימה טובה


בס"ד א"א"א
סליחה ומחילה - תמחלו זה לזה...כל ישראל אחים
גמר חתימה טובה
שנה טובה ומתוקהההההההההההה - שנלקק בה הרבה דבש - ב"ה - אמן!!!
סרוגות בלוג אופנה לנשים דתיות –
www.srugot.co.il
   DOSIHOME - מידע לציבור הדתי – www.dosihome.co.il
      אברהםהלכות יום הכיפוריםכיצד מנהלים תקציב

מאמר החודש מאת יניב חדד
http://www.money-nanny.co.il/hebrew/Article.aspx?Item=953
תקציב משפחתי מאת: יניב חדד

במאמר זה נגדיר מהו תקציב , כיצד מנהלים ובונים תקציב וכיצד מתייעלים.

מהו תקציב ?

תקציב מוגדר סך המשאבים העומדים לרשות כל אדם לפני ביצוע פעולה פיננסית דהיינו תקציב מוגדר כתוכנית פעולה המבוטאת בערכים כספיים. תקציב הוא כלי ניהולי שמטרתו תכנון הוצאות והכנסות בתקופה מסוימת לפני תחילת הפעילות.

לרוב מתבצע תכנון תקציבי לתקופה של שנה המקבילה לשנת המס דהיינו מ – 1 לינואר ועד 31 לדצמבר באותה שנה(תקציב שנתי) אך לעתים מתבצע תכנון תקציבי למשך חייו של פרויקט (תקציב פרויקטאלי) או לתקופה ארוכה יותר או קצרה יותר (תקציב רבעוני, תקציב חד שנתי, תקציב חודשי וכדומה).

התקציב הוא סכום מוגדר מראש שאנו חייבים לעמוד ביעדיו וחייבים לצאת מנקודת הנחה שלא נוכל להגדילו. למה הדבר דומה - אדם היוצא לטיול במדבר והוא לוקח איתו בקבוק מים אחד בלבד. הוא חישב את שלמספר השעות שהוא ישעה בשטח כמות המים בבקבוק תספיק. כידוע במדבר אין סיכוי להשיג כמות נוספת של מים ולכן חובת האדם לשתות בדיוק כמה שהוא חייב ולא כמה שהוא צריך שאם לא כן הוא יחרוג בכמות השתייה ובסוף המסלול הוא עלול להישאר ללא מים וכתוצאה מכך הוא עלול להתייבש. המסקנה היא שחייב לתכנן כל דבר מראש.

הניהול התקציבי
הניהול התקציבי מתבסס על קביעת סעיפים תקציביים המייצגים את הפעולות הסדורות במשק הבית. עבור כל סעיף ייקבע מראש הסכום המוקצה לפעילות המתוכננת. סכום זה עשוי להשתנות בהתאם להתפתחויות במהלך העניינים השוטף, אך קיומו של סכום מתוכנן מראש מאפשר בחינת סך היקף השימושים המתוכנן של משק הבית. במהלך תקופת הפעילות מיוחסות הוצאות והכנסות הארגון לסעיפים תקציביים, לרוב בעזרת תוכנת אקסל

בניית התקציב
קיימות שתי שיטות מרכזיות לבניית תקציב:

· תקציב אפס- בניית התקציב מדי תקופה. כל פעם מתחילים על בסיס הערכה מחודשת של הצרכים בכל סעיף תקציבי. לדוגמא : אם אנו מתכוונים לבצע שיפוץ לבית. פרויקט זה הוא חד פעמי ,אנו חייבים להכין תקציב חדש הכולל אומדן עלויות וזמן ביצוע. התכנון חייב לכלול את כל הסעיפים בכדי שסכום ההקצבה יהיה מדויק.· תקציב המשכי - בשיטה זו התקציב המוקדש לכל נושא זהה לתקציב השנה הקודמת בשינויים קלים. בבניית התקציב נשקלים רק שינויים בצרכים ובסדרי העדיפויות ולא התקציב הבסיסי. לדוגמא תכנון התקציב הביתי לשנה הקרובה בסיס הצרכים הוא דומה. בתכנון זה אנו אמורים לשנות רק פרמטרים שהשתנו כגון : גובה ההכנסות , הוצאות צפויות מתוכננות כגון השתלמות וכו'.

כיצד בונים ומנהלים תקציב משפחתי

שלב א: תכנון והבנת מסגרת התקציב המשפחתית

שלב זה מטרתו להבין בטווח זמן של שנה מה מסגרת ההכנסות וההוצאות של המשפחה והאם ההתנהלות הזו תקינה איך וכמה צריך לשנות אותה. ובעצם להבין מה המצב הכלכלי של המשפחה ומה הכיוון שאליו היא צועדת.

לשם כך יש להכין את המסמכים הבאים:

· דפי חשבון בנק של השנה האחרונה

· 12 דפים אחרונים לכל סוג כרטיסי האשראי

· תלושי שכר (הכי טוב טופס 106 –סיכום שנתי אם יש)

· ספחי פנקסי שקים

· חשבונות טלפון, סלולארי, חשמל, גז, ארנונה, מים, כבלים - שאינם משולמים דרך הוראת קבע בבנק

את השלב הזה נבצע במחשבון תכנון באינטרנט.. היתרון במחשבון שלכל סוג הוצאה והכנסה ניתן לשייך את התדירות. למשל, בסעיף 'הכנסה חודשית נטו' נרשום את ההכנסה החודשית הממוצעת נטו (לשני בני הזוג) ובתדירות נבחר חודשי. דוגמא נוספת: בסעיף 'בונוס שנתי' נציין את הסכום השנתי החד פעמי שקיבלנו ובאופציית בחירת תדירות נבחר תדירות "שנתי" אותו כנ"ל בהוצאות שיניים וכד'. דוגמא נוספת: בסעיף בייביסיטר במידה ומדי שבוע יש לנו הוצאה נרשום את הסכום הממוצע השבועי, באופציית התדירות נבחר "שבועית". במרבית הסעיפים נבחר תדירות חודשית ונזין את הסכום הממוצע לחודש.

לאחר שסימנו את השלב הזה אנו יכולים לקבל מושג לגבי התחזית השנתית של התקציב המשפחתי והאם אנחנו נמצאים בתהליך של כניסה לחובות או בתהליך של חיסכון ושיפור הרווחה הכלכלית של המשפחה.

בנוסף נראה בכל סעיף מה ההוצאה הממוצעת החודשית ומה ההוצאה הצפויה השנתית (לפני שינוי).

בהתאם לנתונים שהתקבלו נתכן את שלב ג' התייעלות וצמיחה הכלכלית של המשפחה.

עתה עלינו להתחיל לבצע את שלב ב' וג' במקביל

שלב ב: מעקב תקציבי

המעקב החודשי על ההכנסות וההוצאות שמתבצעות בפועל. את השלב הזה נבצע באופן שוטף מידי חודש בעזרת קובץ אקסל למעקב חודשי. את המעקב יש לבצע בעזרת אותם מסמכים שהוזכרו בסעיף הקודם מידי חודש בכל חמישה עשר לחודש יסוכם החודש שעבר.

ונעבור לתכנון ההתייעלות

לאחר שאנו בוחנים את ההוצאות עלינו להחליט באלו סעיפים להתייעל ואיך אפשר להקטין הוצאות ולהגדיל הכנסות? בכדי להבין האם המשפחה מתנהלת באופן חריג אנו צריכים לבחור פרמטרים להשוואה כגון : השוואה לחברים בעלי הכנסה זהה , בדיקת הממוצע הארצי , השוואה לשנים קודמות בכל פרמטר ופרמטר בנפרד.

בכדי לחסוך ולהתייעל בצורה מקסימאלית עלינו לבחון כל פרמטר בנפרד ולחשוב איך אנו יכולים לצמצם את סכום ההוצאות לדוגמא : סעיף חשמל - אם נכבס בשעות השפל בלבד נחסוך עשרות שקלים מיידי חודש , נעבור לנורות חסכון וכו'.

דוגמא נוספת : הקנייה השבועית : נתחיל להשתמש בארגז הכלים הפיננסים ונתחיל בהשוואת מחירים וסקר שוק , נבחר באמצעי התשלום היעיל ביותר.

יום שבת, 22 בספטמבר 2012

הלכות יום הכיפורים - הרב עובדיה יוסף שליט"אהלכות יום הכיפורים - הרב עובדיה יוסף שליט"א

ערב יום הכפורים

כתוב בתורה (ויקרא כג.) "ועניתם את נפשתיכם בתשעה לחודש בערב" דהיינו שמליל עשירי בתשרי חלה החובה להתענות תענית יום הכפורים. והקשו רבותינו (במסכת ברכות דף ח.) על לשון הפסוק "בתשעה לחודש בערב", שלכאורה היה נכון יותר לכתוב "בעשירי לחודש" וממילא נדע שחובה להתענות כבר מליל עשירי בתשרי, שהרי בכל דיני תורתינו, היום הולך אחר הלילה שלפניו, וכגון ביום השבת, שמזמן שקיעת החמה ביום שישי, נכנסת שבת.
ותירצו רבותינו שהטעם שנכתב בפסוק "בתשיעי לחודש בערב" בא ללמדינו שכל האוכל ושותה בתשיעי, מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי. וראוי למעט במלאכה בערב יום הכפורים, כדי שיוכל להרבות באכילה ושתיה, וכל העושה מלאכה בערב יום הכפורים אינו רואה סימן ברכה לעולם מאותה מלאכה.
וכמה טעמים נאמרו על מצוה זו. הרא"ש כתב, שהטעם שציונו הקדוש ברוך הוא במצוה זו, שבאהבתו אלינו צוונו להתענות ביום הכפורים כדי לכפר על עוונותינו, וציוה עלינו להתחזק באכילה ושתיה קודם יום הכפורים, כדי שנוכל להתענות למחר. ובשבלי הלקט כתב, שאדרבא, כאשר אדם אוכל ושותה בערב יום הכפורים, התענית קשה עליו ביותר, ובזה מקיים מצות "ועניתם את נפשתיכם". ובספר שפת אמת כתב טעם נוסף, שכאשר אדם אוכל ושותה, הוא שמח וטוב לב, ומתוך כך יראה לפייס את חבירו בערב יום הכפורים.
וכתב מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, שאף הנשים חייבות במצוה זו להרבות באכילה ושתיה בערב יום הכפורים, ואף על פי שנשים פטורות ממצות עשה שהזמן גרמא, וכאן המצוה היא בקום עשה, לאכול, מכל מקום, מכיון שהרא"ש כתב שטעם המצוה הוא כדי שנתחזק לקראת התענית, והנשים אף הן מחויבות בתענית, אם כן, גם הן שייכות בציווי להתחזק לקראת התענית.
בערב יום הכפורים, נוהגים להתפלל תפלת מנחה, בעוד היום גדול, דהיינו בשעה מוקדמת, ובתפילת העמידה, אומר כל אחד פסוק "יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי", ואחר כך אומר וידוי ו"על חטא" כפי שנדפס במחזורים. ואז ילך לביתו ויאכל סעודה מפסקת, שהיא הסעודה האחרונה שאוכל לפני תחילת התענית. ויש לפרוש מכל חמשת העינויים, אכילה, שתיה, רחיצה, נעילת נעלי עור, ותשמיש המיטה, מלפני שקיעת החמה. (ומצוה מן התורה להתחיל בכל דיני התענית קודם שקיעת החמה וראוי לנהוג כן לפחות כרבע שעה קודם שקיעת החמה).
ומצוה להדליק נרות לכבוד יום הכפורים, וקודם ההדלקה יש לברך "אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להדליק נר של יום הכפורים" ואין לאשה לברך עם ההדלקה ברכת שהחיינו, אלא לאחר חליצת נעליים, שרק אז רשאים לברך שהחיינו, משום שבברכת שהחיינו מקבלת עליה קדושת יום הכפורים, ומיד היא חייבת בכל חמשת העינויים.
נוהגים להתעטף בטלית קודם שקיעת החמה (כדי שיוכל לברך עליה), ומתפללים כל תפילות יום הכפורים בטלית, כדי שיתפלל עמו בכוונה.
בהלכה הקודמת דיברנו מענין הכפרות, וכבר הזכרנו כמה פעמים מענין החובה המוטלת על כל אחד ואחד לתת את מעות הצדקה שבידו לגוף מוסמך של אנשים יראי שמים, שאינן גוזלים כספי הצדקה לעצמם, ואינם נוטלים עמלות שלא כדין.
ובודאי ראוי ונכון להעביר את כספי הצדקה לגמ"ח החיד"א, אשר מנהליו הם אנשים יראים ושלמים, ובעצמם תומכים בעניים מכספם וזהבם, ואינם נוטלים ולו שקל אחד ממעות הצדקה שבידם, גמ"ח חסדי החיד"א (חסדי יהודה דוד אליהו), המנוהל על ידי הרב שמואל בר שלום שליט"א, מחלק תלושים לרכישת מזון, עבור משפחות נזקקות, וזאת לאחר שנערכת בדיקה נכונה לגבי כל משפחה ומשפחה. יחודו של גמ"ח זה, שכל האנשים העומדים בראשו, הם אנשי עסקים מסודרים מבחינה כלכלית, ולכן אינם מתפרנסים בשום דרך מפעילות הגמ"ח, ובכך יש בטחון שכל כספי התרומות מעוברים אך ורק למשפחות נזקקות באמת.
ניתן להפקיד בבנק המזרחי, סניף 002, ככר החירות, מספר חשבון - 302004
כמו כן ניתן לתרום באמצעות כרטיס אשראי, בין השעות 9.00 עד 13.00, בטלפון: 025389230, או בטלפון: 0547460895

אכילה ורחיצה ביום הכפורים

מדיני יום הכפורים
הכל חייבים להתענות ביום הכפורים, ובכלל החיוב גם נשים מעוברות ומניקות שחייבות להתענות בו. וכל אשה שיש חשש לבריאותה מחמת התענית, תעשה שאלת חכם הבקיא בדינים אלו, שיורה לה אם תתענה. ואסור לשום אדם להחמיר על עצמו, ולהתענות כאשר מצב בריאותו אינו מאפשר זאת. שהרי התורה הקדושה אמרה, "וחי בהם", ולא שימות בהם. ואסור לאדם להמית עצמו או אפילו להכניס עצמו לספק סכנה בשביל תענית יום הכפורים. וכאשר מרן רבינו הגדול שליט"א היה רבה הראשי של תל אביב, וכן בשנים שאחר כך, היה מטריח עצמו ונוסע בכל ערב יום כפור, בשעות יקרות אלו, לבית החולים, בכדי לדבר על לבם של החולים שהתענית מסוכנת להם, לבל יתענו, והיה מזכיר את דברי הרדב"ז, שמי שאינו שומע לרופאים מפני שאומר שהוא בוטח בה', הרי זה חסיד שוטה, שהרי התורה אמרה שניתנה רשות לרופא לרפאות, וממילא אדם חייב להתנהג בכל דבר על פי כללי הרפואה, לאחר התייעצות עם מורה הוראה.
חולה שעצם החולי אינו מביאו לסכנה
ויש לציין, שגם חולה שעצם החולי שלו אינו סכנה ממש, מכל מקום לפעמים מחמת תרופות שהוא נוטל, הרי הוא חייב לשתות. ואם לא ישתה עלול הוא להכנס בחשש סכנה. וגם באופן כזה יש להתייעץ עם רופא ומורה הוראה בכדי לדעת כיצד לנהוג. ומצוי מצב זה בחולים הנוטלים תרופות פסיכיאטריות, ואצלם לעתים גם עצם החולי מוגדר חולי שיש בו סכנה.
מי שהוצרך לאכול ביום הכפורים
ומי שהוצרך לאכול ביום הכפורים מחמת מחלה, אם הוא מוכרח לאכול ולשתות כדרכו ממש, הרי שהוא רשאי לעשות כן. שאין לך דבר העומד בפני פיקוח נפש. אולם בדרך כלל, אין הדבר כן, אלא הוא יכול להסתפק באכילה ושתיה באופן שאינו אוכל או שותה בבת אחת כמות גדולה, אלא יעשה הפסקות בין אכילה לאכילה, ובכל פעם לא יאכל יותר משיעור של כשלשים גרם מאכל, או ארבעים גרם משקה. ולאחר כעשר דקות יאכל או ישתה שוב כמות זהה. ולפני יום הכפורים יכין לעצמו מאכלים מסודרים ושקולים בשיעור של כשלשים גרם. ויכין לעצמו כלי המכיל כארבעים גרם משקה, ובכל פעם ימלא אותו וישתה ממנו (כמו בקבוק של תינוקות וכדומה).
רחיצה וטבילה ביום הכפורים
אסור לרחוץ במים ביום הכפורים, ואפילו להושיט אצבעו במים אסור, ולא אסרו אלא רחיצה של תענוג, אבל אם היו ידיו או שאר גופו מלוכלכים בטיט וכדומה, מותר לרחצם, כיון שאינה רחיצה של תענוג . וטבילה במקוה טהרה, אסורה גם היא ביום הכפורים.
ביום הכפורים שחרית יטול ידיו עד סוף קשרי אצבעותיו בלבד, ויטול שלוש פעמים לסירוגין כדרכו בכל ימות השנה, ומברך על נטילת ידיים.
לא ירחוץ פניו במים ביום הכפורים בבוקר, ואם היו פניו מלוכלכות, כגון שיש לו לכלוך ליד עיניו, מותר לרחוץ המקום המלוכלך. ומי שהוא מפונק, ואין דעתו מיושבת עליו כשאינו רוחץ פניו בשחרית, מותר לו לרחוץ פניו בשחרית. והאשכנזים מחמירים בזה שלא לרחוץ הפנים ביום הכפורים אפילו מי שהוא איסטניס, אלא אם כן להעביר הלכלוך סביב עיניו וכיוצא בזה.
מוצאי יום הכפורים

צריך להוסיף מחול על הקודש במוצאי יום הכפורים, כלומר, אין להוציא את היום הקדוש מיד עם צאת הכוכבים, אלא יש להמתין עוד כמה דקות. ולכן אסור לאכול או לעשות מלאכה במוצאי יום הכפורים מיד עם צאת הכוכבים, אלא יש להמתין מעט, וראוי לכל אדם להחמיר על עצמו שלא לאכול ולא לעשות מלאכה במוצאי יום הכפורים, עד שיעברו שעה וחומש (שבעים ושתים דקות), מזמן שקיעת החמה, כדעת רבינו תם, וכן דעת רוב רבותינו הראשונים, וכמו שהארכנו בחשיבות הענין להחמיר כשיטת רבינו תם בהלכה מיוחדת. ומכל מקום, אדם חולה שמצטער הרבה מן התענית, וכן נשים מעוברות ומניקות המצטערות הרבה מן התענית, רשאים להקל לטעום מעט זמן אחר צאת הכוכבים.
ויש לציין, כי גדולי עולם, ובהם מרן רבינו שליט"א, אף בימי זקנותם וחולשתם, נהגו להמתין עד זמן רבינו תם בצאת יום הכפורים. ומהם ילמד כל אדם לעצמו, שלא ימהר כתינוק הבורח מבית הספר לאכול ולשתות במוצאי היום הקדוש, אלא אם יש הכרח בדבר כאמור.
צריך להבדיל על הכוס במוצאי יום הכפורים. ואין מברכים על הבשמים בהבדלה, וצריך לברך "בורא מאורי האש" על נר ששבת, דהיינו נר הדולק מערב יום הכפורים, או על נר שהודלק מנר אחר שדלק מערב יום הכפורים, ואם אין לו נר שדלק מערב יום הכפורים, לא יברך על נר שהודלק במוצאי יום הכפורים. ולכן נהגו להשאיר נר "נשמה" בערב יום הכפורים, שישאר דולק עד מוצאי היום הקדוש, לצורך ההבדלה.
מה שאמרנו שאין מברכים על הבשמים בהבדלה של מוצאי יום הכפורים. הנה גם בשנה זו (התשע"ב), שחל יום הכפורים בשבת, אין לברך על הבשמים בהבדלה. וטעמו של דבר, כתב הכל בו, לפי שבכל מוצאי שבת מברכים על הבשמים בכדי להשיב את הנפש היתירה שנסלקה מן האדם עם צאת השבת, וביום הכפורים שאנו שרויים בתענית, אין נפש יתירה, ולכן לא תיקנו לברך על הבשמים בהבדלה. וכן פסק מרן השלחן ערוך (סיממן תרכ"ד ס"ג). ומרן הרב שליט"א בספרו על הלכות ימים נוראים (עמוד שפד).
וכתב מרן שליט"א, שאף שבאמת יש נשמה יתירה גם בשבת של יום הכפורים, שהרי אנו אומרים "נשמת כל חי" ביום הכפורים, ונוסח זה נתקן לרמוז על הנשמה היתירה שיש בנו. מכל מקום דרגות שונות יש בנשמה יתירה, ובשבת רגילה הנשמה יתירה היא בדרגה הגבוהה ביותר, מה שאין כן ביום שהאדם שרוי בתענית, שאינה בדרגה זו, ולא תיקנו לברך על הבשמים. והביא סימוכין לזה.
המדקדקים במצוות מתחילים במוצאי יום הכפורים בבנית הסוכה, כדי לצאת ממצוה למצוה, ועל כגון זה נאמר "ילכו מחיל אל חיל".
מצוה להרבות באכילה ושתיה מתוך שמחה במוצאי יום הכפורים, ואמרו במדרש, שבמוצאי יום הכפורים בת קול יוצאת ואומרת "לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך כי כבר רצה האלקים את מעשיך" (קהלת ט.)
באדיבות אתר הלכה יומית -
http://halachayomit.co.il/Default.asp

רפלקסולוגיה
רפלקסולוגיה, היא שיטת טיפול טבעית המטפלת דרך כפות הרגליים והידיים.
רפלקסולוגיה הנה שיטה לגירוי כוחות הריפוי הטבעיים של ...

הגוף ולהמרצתם. לפי תורת הרפלקסולוגיה כפות הרגליים אינם רק איבר פיזי בגוף, אלא גם משמשים כראי למצבנו הגופני והנפשי. למעשה, כפות רגלינו מספרות הכול: איך אנו מרגישים, חושבים, מה חשוב לנו, הפוטנציאל שאנו נולדים עימו, איך אנו ממשים אותו, ומדוע. 

שיטת הטיפול נעשה ע"י עיסוי וטכניקות של לחיצות באיזורים מסויימים בכף הרגל המשקפים את האיבר הפגוע במטרה לגרום לו להגיב וע"י כך ניתן לרפא איזורים רגישים (פיזיים ונפשיים) של המערכות בגוף כגון: כאבי ראש,כאבי גב, כאבי מחזור, עצירות, כאבי ברכיים, בעיות במערכת העיכול, לחץ ומתח נפשי, חרדות, רוגע ואיכות חיים ועוד הרבה..


עיסוי רפואי, הינו שיטת טיפול העושה שימוש בידע נרחב באנטומיה והכרה של מערכת השלד והשרירים. מטרתו של טיפול עיסוי רפואי הינה, להחזיר לגוף יכולת תפקוד תקינה, הקלה על כאבים, שחרר שרירים מכווצים (תפוסים), שיפור טווחי התנועה במפרקים ושיפור ההרגשה הכללית. .
עיסוי רפואי כטיפול לכאבי גב
עיסוי רפואי, בשל אופיו האורטופדי, מתאים בעיקר לטיפול בבעיות של מערכת השלד והשרירים והוא יעיל במיוחד לטיפול בכאבי גב. תוצאות הטיפול בעיסוי רפואי לכאבי גב הן מהירות יחסית, ניתן להשיג הקלה בתוך מספר מצומצם של טיפולים ולעיתים קרובות, מורגשת ההקלה כבר לאחר הטיפול הראשון.בעיות נוספות אשר ניתן לטפל בהן באמצעות עיסוי רפואי
•כאבי ראש (בעיקר ממקור צווארי, אך גם כאלה הנובעים ממתחים)
•במקרים מסויימים ניתן לטפל בקשיי נשימה
•כאבים הנובעים מפריצת דיסק
•כאבי ברכיים
•הורדת מתח נפשי
•כאבי שרירים באופן כללי
•דלקות גידים
•כתף קפואה (דלקת של מפרק הכתף יחד עם הגבלה תנועתית)
•הגבלות טווחי תנועה במפרקיםלמידע נוסף ולקביעת תור:
אלמוג- 054-3972649
מיקום הקליניקה: בגבעת שמואל
וכמובן המון בריאות.כרטיס עסק - אלמוג מנדל מעסה מקצועית ורפלקסולוגית בכירה
יום שישי, 21 בספטמבר 2012

חמין ירושלמי עם קוקלה טריפוליטאית וקציצות לחם


חמין ירושלמי עם קוקלה טריפוליטאית וקציצות לחם
מתכון של שרי אנסקי מתוך הספר "חמין

אם נפח המרכיבים גדול מנפח הסיר שברשותכם, יש לחלק אותם בין שני סירים (זה מאפשר גם להכין באחד הסירים מרכיבים צמחוניים שיכולים להתאים לסועדים שאינם אוכלים בשר).

תוספת תיבול: יש המפזרים על השכבה העליונה של תפוחי האדמה גם מעט פפריקה ואגוז מוסקט מגורר. אחרים מוסיפים לשעועית שבתחתית 2 פלפלים חריפים יבשים.יש המוסיפים 5-3 שזיפים יבשים מגולענים (טוענים שהם מקלים את העיכול), אחרים מעדיפים חצי כוס סילאן (דבש תמרים) או תרכיז רימונים או דבש דבורים, לחילופין קצת סוכר מושחם בשמן קרמל. ויש גם מי שמוסיפים כמהין.

המרכיבים:
2 כוסות שעועית לבנה מושרית לילה במים
2-1 בצלים חצויים וחתוכים לרצועות דקות
4 עצמות בקר עם מח
1 - 1 ו-1/2 ק"ג בשר שריר או שפונדרה או אונטר ריב. אפשר גם חוליות זנב שור או רגל עגל
כ-6 תפוחי אדמה בינוניים קלופים וחצויים
6 ביצים
קוקלה טריפוליטאית (קציצות סולת לחמין):
חופן קטן שומן עגל או טלה קצוצים, או 200 גרם בשר פלדה בקר שמן טחון
כ-1/2 כפית פפריקה חריפה
כ-1/2 כפית פלפל שחור
קמצוץ כורכום (לא הכרחי)
כ-1 ו-1/2 כוסות סולת
1 ביצה
יש שמוסיפים בצל קצוץ דק וחופן עלי פטרוזיליה - באדיבות YNET.

שיקסלב - נורית דאבושבס"ד               א"א"א

נורית דאבוש נולדה באשקלון ,ולמדה במקיף הדתי ע"ש רוגוזין.
למדה מדעי המדינה ותקשורת באוניברסיטת בר אילן והחלה קריירה
מרשימה כדוברת ויועצת אסטרטגית לאח"מים רמי דרג.בן השאר שמשה כדוברת של האגודה למען החייל ובמשך ארבע שנים כיו"ר הראשות השנייה לרדיו ולטלוויזיה. כיום מרצה בכמה אוניברסיטאות ומכללות -  בר אילן,עמק יזרעאל,כותרת ,וחברת דירקטוריון בכמה חברות מובילות בישראל. אימא לליאב בת השנתיים.
האישה הבכירה והמשפיעה ביותר בציבור הדתי בתקשורת הישראלית.


זהו המסרון, בן שני המסכים, שמקבלים מדי יום שישי חברי מועדון פרשת השבוע שלי. ה-SMS [YNETכתבה מהאתר ] מגלם בתוכו את השילוב שבין הערך הישן ביותר בעולם ובין הטכנולוגיה המתקדמת של העידן שבו אנחנו חיים.
המסרונים האלה, שמגיעים אל המועדון שלי, המונה חברים, בני משפחה ואנשים שחשובים לי במיוחד, הם חלק מחיפוש של שנים אחר דרך למתג את היהדות שלי. יהדות חיובית ואוהדת, מקבלת ומחבקת, יהדות איכותית, ערכית וחכמה. כזו שרחוקה מזו המרחיקה, המתנשאת והדורסנית. חיפשתי אחר הדרך הטובה ביותר לשלב בין היסודות הערכיים והאיכותיים, עליהם חונכתי, ובין המציאות בעולם המודרני, בו אני חיה היום.
החלטתי לגייס את הבסיס המקצועי שלי ולבנות את מותג היהדות שלי. הכלל הראשון היה לבחור מסר מוביל מעולם התוכן העשיר של היהדות. בחרתי בחמשת חומשי התורה, אשר מחולקים לפרקים, כשבכל שבוע יש פרשה אחרת ובה סיפור משלה עם גיבור, עלילה ומוסר השכל. הכלל השני היה לבחור במסר אקטואלי ורלוונטי למציאות הנוכחית, ואכן ידוע, שבתורה התוכן רלוונטי ולא נדרש מאמץ מיוחד להתאימו למציאות היומיומית שלנו.
כלל שלישי הוא שכל אחד ואחת יוכלו לאמץ את המסר, בדרכם שלהם. להשאיר אותו פתוח במידת מה, נגיש לעולמו של כל אחד מהקוראים. החלק החשוב ביותר בתקנון כללי המותג שלי היה הבחירה במדיום שבאמצעותו אעביר את המסר. העברה בהודעת טקסט, קצרה, נגישה וברורה מחזקת את המותג. התוכן הוא העיקר, אך אין לזלזל בכוחה של הפלטפורמה שעליה הוא מוגש.
וכך מדי יום שישי עובר מסרון אחד מתוך היהדות שלי לחברי "המועדון", שאני מרשה לעצמי לקרוא לו "אקסקלוסיבי". כל מסרון מתחיל בשם הפרשה, מציג סיפור נבחר אחד ומסתיים במוסר השכל אקטואלי המקושר לימינו אנו.
וכשבכל מקום בעולם יהודים קוראים את אותה הפרשה, עושים זאת גם חברי ובני משפחתי בדרכם שלהם, ולמעשה היהדות מתמתגת מחדש. היא הופכת מרחוקה לברת השגה, מכבדה לקלילה ונגישה, ממיושנת לרלוונטית וממרוחקת ויהירה למזמינה. בכך שאנשי המועדון מקבלים את SMS פרשת השבוע, בין SMS אחד בענייני עבודה ואחר לבן הזוג או לילד, הם הופכים את היהדות לחלק טבעי וברור בחיי שגרת יום השישי שלהם.
כך למעשה נולד מותג אחד חזק, ולא יומרני כלל לצפות שבקרוב יצטרפו אליו מותגי משנה נוספים, שיעדכנו, יחדדו ויהפכו את מותג היהדות שלי לאטרקטיבי יותר.

יום חמישי, 20 בספטמבר 2012

יום כפור ,שמחת תורה ,הפרשת חלה,מנורה


איך להתכונן לראיון בטלוויזיה או ברדיו

בס"ד   א"א"א

אין ספק שההופעה בטלוויזיה היא זו שמביאה את המרואיין במלואו. אנחנו רואים את איש, קולטים את אישיותו בכמה חושים בעת ובעונה אחת. אנחנו שופטים אותו באופן מיידי לטוב ולרע.

ההופעה בטלוויזיה חוטאת גם לחלק מהמרואיינים – חשוב לציין. היו גם היו לי לקוחות שעדיף היה להם שלא להתעקש על הופעה בטלוויזיה. לא לכולם הראיון החי, אם ברדיו ואם בטלוויזיה, מביא אל החזית את כישוריהם המקצועיים, ודווקא ההופעה שלהם עלולה לגרום ללקוחותיהם להירתע מלהתקשר אליהם – להבדיל למשל ממאמר או כתבה טובה בעיתון.
אך צריך לזכור שההופעה בטלוויזיה, בייחוד במסגרות רייטינגיות, ממתגת מאד ומאד אפקטיבית. אני מכיר מעט מאד מומחים שצמחו בשנים האחרונות שלא הרדיו או הטלוויזיה. לצערי, (או לשמחתי..) לרוב אנשי העסקים אין כל ידע או ניסיון בהופעה בכלי התקשורת, וזה גורם להם לא פעם לפקשש הזדמנויות תקשורתיות.
לא כולם יודעים איך למנף את ההזדמנות הניתנת להם בהופעה בטלוויזיה לכיוונים כלכליים ומיתוגיים רצויים. הייתי אומר שההופעה בטלוויזיה חשובה, אך חשובות ממנה הן המטרות שלה, והמסרים שאנו רוצים להעביר באמצעותה אל קהלי היעד שלנו.
אנשים רבים התייעצו עימי בשנים האחרונות לפני הופעות הטלוויזיה שלהם, ואני שמח לומר, שההתייעצויות האלה גרמו להיות הרבה יותר ממוקדים במסרים שלהם, ולהפוך את ההופעה שלהם למוצלחת. אז איך מופיעים בטלוויזיה הופעה אפקטיבית?
ראשית צריכים להכיר את המדיום הטלוויזיוני. המדיום הזה הוא מדיום מיידי, ויזואלי, מהיר, שטחי ואפקטיבי. בטלוויזיה טיב ההופעה שווה בחשיבותה למה שיש לכם להגיד. לכל אחד מהשניים יש ווליום. חשוב מאד שהווליום של התוכן שלכם, יעלה על הווליום של ההופעה שלכם. הצופים לא צריכים ללחוש לעצמם בונא איזה יפה הוא או היא, ולא לשמוע מה שיש לכם לומר, כמו שאסור להם לצעוק על הטלוויזיה – "מה זה משיכות האף הקולניות האלה?!" אם המרואיין סובל מטיקים או מגמגום, הפגם הזה מקבל ווליום מאד גבוה, ואז הדברים החכמים שיש לו להגיד נבלעים תחת ההפרעה של המופע החיצוני שלו.
זה לא אומר שאתה צריך להיות דוגמן על מנת להופיע בטלוויזיה, ממש לא. כל עוד המופע החיצוני איננו קיצוני ולא מחריש את יתר המסרים שלך אז זה בסדר גמור. ג'ון לנון אמר לעורך הדין שלו, שאם הוא רוצה להופיע בטלוויזיה ושיזכרו את מה שהוא אומר, הוא חייב לדבר במשפטים של 5 מילים לכל היותר. ג'ון קצת הגזים לדעתי, אבל עיקרון הקיצור הוא מאד נכון. הטלוויזיה אוהבת פשטות.
צריך לדעת להסביר בצורה קצרה וקולעת גם מצבים מורכבים. משפטים ארוכים ומפותלים, כניסה לפרטים טכניים, מקצועיים ומורכבים, דקלום או הקראה מהדף – כל אלה יוצרים תחושה לא נעימה אצל הצופה. בטלוויזיה אתה בא לשוחח. לשוחח – לא להתווכח. לא לדקלם, ולא לכפות מידע.
אנשים רבים שמוזמנים לתכנית לראיון, לא יודעים לכמת את הזמן העומד לרשותם, וחושבים שתינתן להם במה עד אשר יבהירו את כל דעתם המפורטת על הנושא שלשמו הם הגיעו. לכן הם גם מתכוננים להגיד איזושהי בדיחה על ענייני היום שלא כל כך קשורה לנושא. אנשים. תדעו לכם. מעצם זה שהוזמנתם לתכנית טלוויזיה או רדיו אתם כבר נמצאים במצוקת זמנים נוראה!
לאייטם טלוויזיוני ורדיופוני ממוצע יש מתמטיקה מאד אופיינית. הזמן המוקדש לאייטם הוא בין 5 ל-10 דקות, ובקיצור 7 דקות בממוצע (תלוי כמה זמן בזבז לך המרואיין לפניך). חצי מהזמן ידבר המנחה, חצי מהזמן מוקדש לתשובות שלכם (3 וחצי דקות).
תשובה טובה אורכה דקה, ולכן תוכלו לענות על 3 שאלות, גג 4 בממוצע. אם אתם מרואיינים באותו אייטם עם מרואיין נוסף – הזמן שלכם יתקצר פי שתיים – כלומר – ישאלו אתכם מקסימום שתי שאלות. אם יש שני מנחים ולא אחד, כמו ברבות מתכניות הבוקר, הזמן שלכם מתקצר עוד יותר. אם אתם האייטם האחרון לפני היציאה לפרסומות מצבכם חמור יותר – כלומר – אין לכם זמן!
מה יהיו השאלות? האמת שזו לא כל כך בעיה לשער מה הן יהיו, אבל לדעתי זה לא כל כך חשוב.
למה? כי ברדיו ובטלוויזיה אתה בא יותר על מנת לשדר לצופים איזה אדם אינטליגנטי מבין עניין ונחמד אתה, וביי דה וויי להשחיל את המסרים החשובים שלך. המסרים שיקראו את קהל המאזינים לפעולה. המסרים שאותם אתם מעבירים הם מאד חשובים. עליהם הייתי עובד בצורה ממוקדת. יועץ תקשורתי מקצועי ישאל אתכם קודם כל, מה אתם רוצים להשיג מההופעה התקשורתית הזו.
אם זה עוד לקוחות, איזה לקוחות אתם רוצים שיגיעו מהשידור? חייבים שקהל היעד יהיה מוגדר, והקריאה לפעולה תהיה גם היא מוגדרת. לשם דוגמא עו"ד לענייני אישות המתמחה במתגרשים גברים, ירצה שיגיעו אליו גברים לפני מאבקי גירושים.
כתוצאה מההופעה שלנו אנו מעוניינים שקהלי היעד יראו בנו מבינים בתחום, ולא רק מבינים, אלא גם בני אדם שאפשר לעשות איתם עסקים. נחמדים. הדרך לעשות את זה היא להפגין ידע, להשתמש במשפטים ברורים וקצרים, בסיפורים עם מוסר השכל ברור, ולנגן על הנקודה הכואבת והמפחידה שתביא את הלקוחות הפוטנציאליים להשתמש בשירותיך. (אני אוהב להפחיד, זה מאד יעיל).
מה עושים?
משוחחים עם המראיין, מראים שאנחנו מבינים מאד בתחום המדובר, ואומרים תמיד שהתחום מורכב, ושאי אפשר לייעץ על התחום המורכב הזה במהלך חמש דקות בטלוויזיה, ולכן שווה להתייעץ עם עורכי דין המתמחים בענייני אישות (בסאב טקסט – בואו אלי).
את ההופעה אנחנו מחלקים לשלושה מסרים חיוניים שחייבים לעבור בהופעה. אם המסרים הללו עברו – ההופעה הצליחה.
בואו נזקק את אותה הופעה טלווזיונית של העורך דין שלנו לשלושה מסרים:
מסר 1: הפחדה.
מסר 2: יש פתרון – ייעוץ מקצועי.
מסר 3: בואו אלי.
קיימים תחומי עיסוק לא מעטים שיש בהם מגבלות אתיות. כמו כן יש דברים שמותר להגיד בטלוויזיה מבחינה מסחרית, ויש כאלה שאסור. ייעוץ תקשורתי טוב יאפשר לכל המקצועות לנסח מסרים סמויים וברורים, בכל נושא, שיעמדו בהגדרות שמניתי. והכי הכי הכי חשוב – לענות למנחה לעניין בקצרה ובחביבות. להסתכל אליה או אליו (לא חייבים לעיניים) ולשוחח. להיות קשוב לשאלה – ולענות עליה תוך השחלת המסרים.
את המסר הראשון להכניס בשאלה הראשונה. את שני המסרים הבאים – בשאלה השנייה, ובמקרה הגרוע, בשאלה השלישית.
אם השאלה הראשונה רחוקה מאד מהמסר שלכם, למשל – הוא עלול לשאול אתכם האם יש יותר ישראלים שמתגרשים מאמריקאים, ואתם לא באתם פה על תקן של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אז שווה לעורר את תשומת ליבו של המנחה בנימוס "לדברים החשובים באמת". כלומר לענות משהו כמו: "אני לא מצוי במספרים של ארה"ב או ישראל, אני יודע שיש רבים מאד שפונים אלי, אבל התופעה הזו של גירושים היא תופעה מאד מחמירה במערב, וחשוב להדגיש גם מאד יקרה. התהליך של גירושים היום הפך מאד יקר, וסבוך, אנשים פושטים רגל גם בישראל וגם בחו"ל בייחוד לגברים, ובייחוד לכאלה שאין ידם משגת, ושהולכים אליו ללא כל ייעוץ מקצועי אמיתי. אותם אוכלים בלי מלח והם עלולים להפסיד את המכנסיים". מפחיד, חשוב ייעוץ. בואו אלי!
רן שריר, בעלים של משרד יחסי ציבור
'שריר תקשורת'.
המשרד מתמחה ביחסי ציבור
למוצרי צריכה, ספרים ועורכי דין להופעות בטלוויזיה, רדיו, מגזינים, עיתונות, מקומונים וברחבי רשת האינטרנט
מקור המאמר: www.Articles.co.il - מאמרים לשימוש חופשיAllJobs- משרות בכל התחומים - דרושים

איגרת הרמב"ן


אִגֶּרֶת הרמב"ן שְׁמַע בְּנִי מוּסַר אָבִיךָ. וְאַל תִּטֹּשׁ תּוֹרַת אִמְּךָ: תִּתְנַהֵג תָּמִיד לְדַבֵּר כֹּל דְּבָרֶיךָ בְּנַחַת, לְכֹל אָדַם וּבְכֹל עֵת, וּבַזֶּה תִּנָּצֵל מִן הַכַּעַס שֶׁהִיא מִדָּה רָעָה לְהַחְטִיא בְּנֵי אָדַם. וְכֵן אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה: כֹּל הַכּוֹעֵס כֹּל מִינֵי גְהִינֳם שׁוֹלְטִים בּוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: וְהָסֵר כָּעַס מִלִּבְּךָ, וְהַעֲבֵר רָעָה מְבַשֶּׂרְךָ. וְאֵין רָעָה אֶלָּא גְהִינֳם, שֶׁנֶּאֱמַר: וְגַם רָשָׁע לְיוֹם רָעָה. וְכַאֲשֶׁר תִּנָּצֵל מִן הַכַּעַס תַּעֲלֶה עַל לִבְּךָ מִדַּת הָעֲנָוָה שֶׁהִיא מִדָּה טוֹבָה מִכֹּל הַמִּדּוֹת טוֹבוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר: עֵקֶב עֲנָוָה יִרְאַת ה'. וּבַעֲבוּר הָעֲנָוָה תַּעֲלֶה עַל לִבְּךָ מִדַּת הַיִּרְאָה, כִּי תִּתֵּן אֵל לִבְּךָ תָּמִיד: מֵאַיִן בָּאתָ, וּלְאָן אַתָּה הוֹלֵךְ, וְשֶׁאַתָּה רִמָּה וְתוֹלֵעָה בְּחַיֶּיךָ וְאַף כִּי בְּמוֹתְךָ, וְלִפְנֵי מִי אַתָּה עָתִיד לִתֵּן דִּין וְחֶשְׁבּוֹן, לִפְנֵי מֶלֶךְ הַכָּבוֹד, שֶׁנֶּאֱמַר: "הִנֵּה הַשָּׁמַיִם וְשֶׁמֵּי הַשָּׁמַיִם לֹא יְכַלְכְּלוּךָ, אַף כִּי לִבּוֹת בְּנֵי אָדַם". וְנֶאֱמַר: "הֲלֹא אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ אֲנִי מַלֵּא נְאוּם ה' ". וְכַאֲשֶׁר תַּחְשֹׁב אֵת כֹּל אֵלֶּה, תִּירָא מִבּוֹרְאֲךָ וְתִשָּׁמֵר מִן הַחֵטְא, וּבַמִּדּוֹת הָאֵלֶּה תִּהְיֶה שָׂמֵחַ בְּחֶלְקְךָ. וְכַאֲשֶׁר תִּתְנַהֵג בְּמִדַּת הָעֲנָוָה לְהִתְבּוֹשֵׁשׁ מִכֹּל אָדַם וּלְפַחֵד מִמַּנּוּ וּמִן הָחֶטְא, אָז תִּשְׁרֶה עָלֶיךָ רוּחַ הִשְׁכִּינָה וְזִיו כְּבוֹדָה, וְחַיֵּי עוֹלַם הַבָּא. וְעַתָּה בְּנִי, דַּע וּרְאֵה, כִּי הַמִּתְגָּאֶה בְּלִבּוֹ עַל הַבְּרִיּוֹת, מוֹרֵד הוּא בְּמַלְכוּת שָׁמַיִם, כִּי מִתְפָּאֵר הוּא בִּלְבוּשׁ מַלְכוּת שָׁמַיִם, שֶׁנֶּאֱמַר: "ה' מָלַךְ גֵּאוּת לָבֵש" . וּבְמַה יִתְגָּאֶה לֵב הָאָדָם? אִם בְּעֹשֶׁר ה' מוֹרִישׁ וּמַעֲשִׁיר. וְאִם בְּכָבוֹד, הֲלֹא לֶאֱלֹקִים הוּא, שֶׁנֶּאֱמַר: "וְהָעֹשֶׁר וְהַכָּבוֹד מִלְּפָנֶיךָ", וְאֵיךְ מִתְפָּאֵר בִּכְבוֹד קוֹנוֹ?. וְאִם מִתְפָּאֵר בְּחָכְמָה, מֵסִיר שָׂפָה לְנֶאֱמָנִים. וְטַעַם זְקֵנִים יִקַּח: נִמְצָא, הַכֹּל שַׁוֵּה לִפְנֵי הַמָּקוֹם, כִּי בְּאַפּוֹ מַשְׁפִּיל גֵּאִים וּבִרְצוֹנוֹ מַגְבִּיהַּ שְׁפָלִים, לַכֵּן תַּשְׁפִּיל עַצְמְךָ וינשאך הַמָּקוֹם. עַל כֵּן אֲפָרֵשׁ לְךָ אֵיךְ תִּתְנַהֵג בְּמִדַּת הָעֲנָוָה לַלֶּכֶת בָּהּ תָּמִיד: כֹּל דְּבָרֶיךָ יִהְיוּ בְּנַחַת, וְרֹאשְׁךָ כָּפוּף, וְעֵינֶיךָ יַבִּיטוּ לְמַטָּה לָאָרֶץ וְלִבְּךָ לְמַעְלָה, וְאַל תַּבִּיט בִּפְנֵי אָדַם בְּדַבֶּרְךָ עִמּוֹ, וְכֹל אָדַם יִהְיֶה גָּדוֹל מִמְּךָ בְּעֵינֶיךָ, וְאִם חֲכַם אוֹ עָשִׁיר הוּא-עָלֶיךָ לְכַבְּדוֹ, וְאִם רָשׁ הוּא וְאִתָּהּ עָשִׁיר אוֹ חָכַם מִמֶּנּוּ-חֲשֹׁב בְּלִבְּךָ כִּי אַתָּה חַיַּב מִמֶּנּוּ וְהוּא זַכַּאי מִמְּךָ, שֶׁאִם הוּא חוֹטֵא, הוּא שֹׁגֵג וְאַתָּה מֵזִיד. בְּכֹל דְּבָרֶיךָ וּמַעֲשֶׂיךָ וּמֵחַשָּׁבוֹתֶיךָ וּבְכֹל עֵת, חֲשֹׁב בְּלִבְּךָ כְּאִלּוּ אַתָּה עוֹמֵד לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וּשְׁכִינָתוֹ עָלֶיךָ, כִּי כְּבוֹדוֹ מַלֵּא עוֹלַם. וּדְבָרֶיךָ יִהְיוּ בְּאֵימָה וּבְיִרְאָה כְּעֶבֶד לִפְנֵי רַבּוֹ, וְתִתְבַּיֵּשׁ מִכֹּל אָדַם, וְאִם יִקְרָאֲךָ אִישׁ אַל תְּעַנֵּהוּ בְּקוֹל רָם רַק בְּנַחַת, כְּעוֹמֵד לִפְנֵי רַבּוֹ. וֶהֱוֵי זָהִיר לִקְרוֹת בַּתּוֹרָה תָּמִיד אֲשֶׁר תּוּכַל לְקַיְּמָהּ, וְכַאֲשֶׁר תָּקוּם מִן הַסֵּפֶר, תְּחַפֵּשׂ בַּאֲשֶׁר לָמַדְתָּ אִם יֵשׁ בּוֹ דָּבָר אֲשֶׁר תּוּכַל לְקַיְּמוֹ, וּתְפַשְׁפֵּשׁ בְּמַעֲשֶׂיךָ בַּבּוֹקֵר וּבָעֵרֶב, וּבַזֶּה יִהְיוּ כֹּל יַמֶּיךָ בִּתְשׁוּבָה. וְהַסֶּר כֹּל דִּבְרֵי הָעוֹלָם מִלִּבְּךָ בְּעֵת הִתְפִּילָהּ, וְהַכֵּן לִבְּךָ לִפְנֵי הַמָּקוֹם בָּרוּךְ הוּא, וְטַהֵר רָעֲיוֹנֶיך, וַחֲשֹׁב הַדִּבּוּר קֹדֶם שֶׁתּוֹצִיאֵנוּ מִפִּיךָ, וְכֵן תַּעֲשֶׂה כֹּל יְמֵי חַיֵּי הֶבְלֶךָ בְּכֹל דָּבָר וְדָבָר וְלֹא תֶּחְטָא. וּבַזֶּה יִהְיוּ דְּבָרֶיךָ וּמַעֲשֶׂיךָ וּמֵחַשָּׁבוֹתֶיךָ יְשָׁרִים, וּתְפִלָּתְךָ תִּהְיֶה זַכָּה וּבָרָה וּנְקִיָּה וּמְכֻוֶּנֶת וּמְקֻבֶּלֶת לִפְנֵי הַמָּקוֹם בָּרוּךְ הוּא, שֶׁנֶּאֱמַר: "תָּכִין לִבָּם תַּקְשִׁיב אָזְנְךָ" תִּקְרָא הָאִגֶּרֶת הַזֹּאת פַּעַם אַחַת בְּשָׁבוּעַ וְלֹא תִּפְחוֹת, לְקַיְּמָהּ וְלַלֶּכֶת בָּהּ תָּמִיד אַחַר ה' יִתְבָּרֵךְ, לְמַעַן תַּצְלִיחַ בְּכֹל דְּרָכֶיךָ וְתִזְכֶּה לָעוֹלָם הַבָּא הַצָּפוּן לַצַּדִּיקִים. וּבְכֹל יוֹם שֶׁתִּקְרֶאנָה יְעַנּוּךָ מִן הַשָּׁמִים כַּאֲשֶׁר יַעֲלֶה עַל לִבְּךָ לִשְׁאוֹל עַד עוֹלַם, אַמֵּן סֶלָה:

יום חמישי, 13 בספטמבר 2012

דירה - לקנות או לשכור? מאת יניב חדד מחבר רב המכר מהתיכון לפנסיה


דירה - לקנות או לשכור? מאת יניב חדד
דירה - לקנות או לשכור? מאת יניב חדד
זהו ויכוח ישן, אך עדיין רלוונטי: מה עדיף, לקנות דירה (או בית) או לגור בדירה שכורה? התשובה אינה חד-משמעית, קיימות תשובות לכאן ולכאן. לפניכם כמה נימוקים בולטים של כל צד.
3 סיבות לרכוש דירה:
פסיכולוגית - תחושת ביטחון. לפני הכל, דירה היא הבית שלך - מקום לגור בו, תקרה מעל הראש, סוג של עוגן פיזי במציאות, שתמיד יקבל אותך בברכה. לכן, רכישת דירה מעניקה לאנשים רבים תחושת ביטחון עמוקה מזן ייחודי. האנשים שזה חשוב להם מעדיפים לקנות דירה. בנוסף, דירה היא סוג של נדל"ן, ונדל"ן נחשב לתחום יציב וסולידי יחסית. במשך שנים רבות שלטה בישראל הסברה ששוק הנדל"ן רק עולה. לפני מספר שנים הסתבר שהוא גם יכול לרדת.
גב כלכלי. דירה היא נכס משמעותי וברור שיש לו ערך כספי. ככזאת, הדירה מאפשרת להשתמש בה למינוף כלכלי. ניתן להשתמש בדירה כערבות להלוואות שונות ולשעבד אותה לצורך השגת מימון.
מחויבות. אדם שיש לו דירה, ובייחוד אדם שלקח משכנתא כדי לרכוש אותה מחויב לעמוד בתשלומים השונים וברמת הכנסות מסוימת. לכן, רוב האנשים מתחילים לבזבז פחות כסף מאשר בעבר ולגלות אחריות רבה יותר בהוצאותיהם השונות.
3 סיבות לשכור דירה:
היעדר מחויבות. רכישת דירה היא צעד מחייב מאוד. הן מבחינת היקפה הכספי של העסקה והן מבחינת טווח הזמן שאליו מתחייבים אם נעזרים במשכנתא למימון הרכישה. בשכירת דירה לעומת זאת, ההתחייבות נמוכה הרבה יותר. הן מבחינה כספית והן מבחינת טווח הזמן. "בלי טובות ובלי התחייבויות" (כמעט).
תשואה. לדירה, כנכס נדל"ני, יש תשואה. בחישוב כלכלי קר (וכשמביאים את עלות המשכנתא, אם נלקחה למימון הרכישה), התשואה שאפשר להשיג על הכסף ששימש לרכישת הדירה בערוצי השקעה וחיסכון אחרים היא, בדרך כלל, גבוהה יותר.
כסף נזיל. אנשים שמתלבטים בין רכישה לשכירות ובוחרים, לבסוף, בשכירות משאירים בידם את העתודה הכספית המשמעותית שלהם (שאחרת היו משתמשים בה לרכישת הדירה). מבחינה כספית, חופש הבחירה שלהם גדול יותר מאנשים שהשתמשו כבר ברוב כספם (או כולו) לרכישת דירה. בנוסף, לעומת אנשים שלקחו משכנתאות כבדות ותובעניות, אנשים אלה נהנים מהוצאות חודשיות נמוכות שמותירות בידם כסף רב יותר. תזרים מזומנים חודשי גדול יותר מאפשר להם רמת חיים גבוהה יותר או השקעות אחרות (ראה סעיף קודם).http://www.money-nanny.co.il/hebrew/Article.aspx?Item=970

אופנת סרוגות